PRIVACY VERKLARING

Wij hechten er waarden aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gebruikt en gedeeld worden. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

1. Voor het aanmaken en onderhouden van je persoonlijke shop-account.
Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website heb je een account nodig. In je account staan jouw persoonlijke gegevens, namelijk:
bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres.
 

2. Voor het afhandelen van je bestelling
We verzoeken enkel om een minimum aan persoonsgegevens, welke we eigenlijk minimum nodig hebben, om jouw bestelling te kunnen verzenden en je factuur op te stellen. (Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres , woonplaats, land).
Uiteraard houden we je graag op de hoogte van de status van je bestelling, dit doen we door middel van een mailtje. Daarom vragen we dus ook om je e-mailadres.
De factuur sturen we, na afronding van je bestelling, ook digitaal toe naar het opgegeven email adres.
Vragen die we hebben over een bestelling, stellen we graag persoonlijk en snel, daarvoor hebben we graag uw telefoonnummer.

Mochten er iets gecrediteerd moeten worden van uw bestelling, dan storten we dit bedrag teug naar de rekening waarmee de betaling is verricht. Hiervoor houden we, bij de betreffende bestelling, uw rekeningnummer  bij.
 

3. Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten
Je kunt met ons bellen, mailen, facebooken en whatsappen. Om te zorgen dat we je meteen kunnen helpen gebruiken hierbij jouw gegevens, wel zo makkelijk!

 

4. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail
Bij het aanmaken van je account op onze site, kun je je vrijblijvend aanmelden voor de nieuwsbrief.
Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is zo gedaan: door in te loggen op je persoonlijke account > ‘Waarschuwingen per e-mail’ > ‘Aan-/afmelden nieuwsbrief’.
Of je kan ons mailen op info@vlinderbeautyandmore.nl met dit verzoek.

 

5. Wettelijke verplichtingen
Vlinder Beauty & More  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Met wie delen wij jouw gegevens?

2. Met dienstverlenende derden

Vlinder Beauty & More kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Vlinder Beauty & More.nl. Derde partijen die voor Vlinder beauty & More optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Vlinder Beauty & More afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Vlinder Beauty & More.

2. Met overheidsinstanties
Enkel op verzoek van overheidsinstanties zal Vlinder Beauty &More persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens? / Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Vlinder Beauty &More  bewaart je gegevens zo lang je account actief blijft, tenzij je ons vraagt de gegevens of je account te verwijderen via info@vlinderbeautyandmore.nl
We kunnen je account verwijderen, maar moeten uiteraard wel nog steeds voldoen aan de wettelijke administratieplicht . Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals facturen, 7 jaar bewaard te worden
Verder kun je jouw persoonsgegevens ook altijd bekijken en/of wijzigen in jouw eigen account op de site.
 


Hoe we jouw gegevens beschermen
Vlinder beauty & More neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mochten we een datalek hebben, wordt dit gemeld bij de benodigde instanties.
Verder heeft onze website een SSL certificaat, waarmee je gegevens via een versleutelde verbinding verstuurd worden.
We beperken het aantal mensen dat toegang heeft tot jouw gegevens tot een minimum.

 

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Vlinder Beauty & More of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Vlinder beauty en More  verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@vlinderbeautyandmore.nl

 

Cookies
Vlinder beauty & More  maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je onze website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Vlinder beauty & More  maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • Vlinder Beauty & More maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals bijvoorbeeld het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen)..
  • Vlinder beauty & More maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Vlinder beauty & More  inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Vlinder beauty and  More  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

 

Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten en Europa. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Vlinder Beauty & More  heeft hier geen invloed op. Vlinder Beauty & More  heeft Google geen toestemming gegeven om de via de website van Vlinder Beauty & More verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 

  • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk. 

 

 

 

Heb je klachten over onze verwerking van jouw persoonsgegevens?

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vlinder Beauty & More , dan verzoeken we je zo snel mogelijk contant op te nemen via info@vlinderbeautyandmore.nl.  Vlinder Beauty & More  zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

穢 2015 - 2024 Vlinder Beauty & More | sitemap | rss